ÄLYKKÄÄN DOSETIN HYÖDYT KOTIHOIDOSSA

Monipuolinen ja helppokäyttöinen - kehitetty Eksotessa

Kotihoidon hyödyt ja vaikuttavuus

Kotihoidolle saadaan vaikuttavuutta parhaiten järjestelmällä, jota mahdollisimman suuri osa kotihoidon asiakkaista kykenee itse ottamaan lääkkeensä. Tämä saavutetaan, kun käyttöliittymä on hyvin helppokäyttöinen -myös muistisairaille - ja lääketurvallisuuden riskit pieniä.

Monimutkaisuus pois

Lääkkeitä tulee kotiin eri tavoin: Annospakatuissa pusseissa saa merkittävä osa kotihoidon asiakkaista suuren osan jatkuvasti otettavista lääkkeistä. Apteekkipakkauksissa tulee lähes jokaiselle aina tärkeä osa lääkkeistä. Esimerkiksi annosjakeluun sopimattomat, määräaikaiset ja tarvittaessa otettavat lääkkeet.

Kotihoidossa käytössä useita lääketyyppejä

Lääkkeitten hallinnointia kodissa yksinkertaistaa, kun eri lääkkeet – jatkuvasti otettavat, määräaikaiset ja tarvittaessa otettavat - ovat yhdessä laitteessa. Samalla riski lääkevirheisiin pienenee.

Annosjakelun edut ja riskit

Annosjakelu on kotihoidolle edullinen ja erittäin tarkka lääkkeiden annostelutapa. Annosjakelussa suurin lääketurvallisuuden riskikohta on, kun asiakas yksin kotonaan avaa pussia tarkoituksenaan nauttia lääkkeet. Riskinä on, että lääkkeet putoavat lattialle. Tätä riskiä kotihoidossa on totuttu pienentämään ”kipotuksella” siten, että hoitaja aamukäynnillä avaa itse pussit, siirtää päivän lääkeannokset lääkekippoihin ja kirjoittaa kipon kanteen annoksen nimen. Asiakas itse ottaa lääkkeensä kipoista myöhemmin päivän aikaan.

Annospussin jalostaminen lääketurvalliseksi kipoksi

Älykkään Dosetin toimintamallissa annospussien lääkkeet siirretään kippoihin ja kipot Älykkään Dosetin sisään. Puoliautomaattinen siirtotyö asiakkaan kodissa kestää hoitajalta keskimäärin 8 minuuttia kerran kahdessa viikossa. Siirtotyössä hyödynnetään pienikokoista lukulaitetta, jolla annospussin tiedot luetaan Älykkään Dosetin ja etähoitojärjestelmän muistiin.

Suuri vaikuttavuus!

Noin 60 – 70% kotihoidon asiakkaista pystyy ottamaan lääkkeensä itse. Kaikki lääketyypit kotona yhdessä laitteessa. Hyödynnetty annosjakelun parhaat ominaisuudet, yhdistetty ne apteekkipakkausten lääkkeisiin ja kaikki lääkkeet viety yhteen laitteeseen, jonka itsenäisestä käytöstä suuret hyödyt sekä asiakkaille että kotihoidolla

SOVITAANKO ESITTELY?

Vieritä ylös

SOVI ESITTELY

Tulemme mielellämme esittelemään Teille Axitaren Älykkään Dosetin.

Yhteystiedot

Höyläämötie 18A, 4 krs. 00380 Helsinki
050 518 4800
info@axitare.fi

Axitaren Älykäs Dosetti lääkeautomaatin avulla koronaviruksen tartuntariski minimoidaan ja hoitajien riittävyys maksimoidaan. Lue tiedote >>