ÄLYKKÄÄN DOSETIN HYÖDYT KOTIHOIDOSSA

Monipuolinen ja helppokäyttöinen - kehitetty Eksotessa

Hyödyt kotihoidolle

Kotihoidolle saadaan parhaiten vaikuttavuutta järjestelmällä, jolla mahdollisimman suuri osa kotihoidon asiakkaista kykenee itse ottamaan lääkkeensä. Älykkään dosetin käyttöliittymä on hyvin helppokäyttöinen - myös muistisairaille. Helppokäyttöisyys myös parantaa lääketurvallisuutta.

Yksinkertaistaa eri lääketyyppien tarjoilua

Lääkkeitä tulee kotihoidon asiakkaille eri muodoissa. Merkittävä osa kotihoidon asiakkaista saa suuren osan jatkuvasti otettavista lääkkeistä annospakatuissa pusseissa. Osa tärkeistä lääkkeistä tulee apteekkipakkauksissa. Lisäksi on annosjakeluun sopimattomattomia, määräaikaisia ja tarvittaessa otettavia lääkkeitä.

Kaikki lääkkeet samassa laitteessa

Lääkkeitten hallinnointia kodissa yksinkertaistaa, kun eri lääkkeet – jatkuvasti otettavat, määräaikaiset ja tarvittaessa otettavat - ovat yhdessä laitteessa. Samalla riski lääkevirheisiin pienenee.

Annosjakelun edut ja riskit

Annosjakelu on kotihoidolle edullinen ja erittäin tarkka lääkkeiden annostelutapa. Annosjakelussa suurin lääketurvallisuuden riskikohta on kuitenkin, kun asiakas yksin kotonaan avaa pussia tarkoituksenaan nauttia lääkkeet. Riskinä on, että lääkkeet putoavat lattialle tai unohtuvat. Tätä riskiä kotihoidossa on totuttu pienentämään ”kipotuksella” siten, että hoitaja aamukäynnillä avaa itse pussit, siirtää päivän lääkeannokset lääkekippoihin ja kirjoittaa kipon kanteen annoksen nimen, jolloin asiakkaan tehtäväksi jää muistaa ottaa lääkkeet kipoista myöhemmin päivän aikana.

Annospussin jalostaminen lääketurvalliseksi kipoksi

Älykkään Dosetin toimintamallissa annospussien lääkkeet siirretään kippoihin ja kipot Älykkään Dosetin sisään. Puoliautomaattinen siirtotyö asiakkaan kodissa kestää hoitajalta keskimäärin 8 minuuttia kerran kahdessa viikossa. Siirtotyössä hyödynnetään pienikokoista lukulaitetta, jolla annospussin tiedot luetaan Älykkään Dosetin ja etähoitojärjestelmän muistiin.

Suuri vaikuttavuus!

Noin 60 – 70% kotihoidon asiakkaista pystyy Älykkään dosetin avulla ottamaan lääkkeensä itse. Kaikki lääketyypit ovat kotona yhdessä laitteessa. Älykäs dosetti hyödyntää annosjakelun parhaat ominaisuudet, yhdistää ne apteekkipakkausten lääkkeisiin ja kaikki lääkkeet viedään yhteen laitteeseen, jonka itsenäisestä käytöstä hyötyy sekä asiakas että kotihoito.

SOVITAANKO ESITTELY?

Vieritä ylös

SOVI ESITTELY

Tulemme mielellämme esittelemään Teille Axitaren Älykkään Dosetin.

Yhteystiedot

Höyläämötie 18A, 4 krs. 00380 Helsinki
050 518 4800
info@axitare.fi

Axitaren Älykäs Dosetti lääkeautomaatin avulla koronaviruksen tartuntariski minimoidaan ja hoitajien riittävyys maksimoidaan. Lue tiedote >>