ÄLYKÄS DOSETTI: Lääkeautomaatti kotihoitoon

  • Helppokäyttöinen
  • Lääkkeen anto etäohjauksella
  • Hinnaltaan kilpailukykyinen
Älykäs Dosetti - Automaattinen lääkeannostelija kotihoitoon

Älykkään dosetin ominaisuudet

Joustava,
kaikki lääketyypit, myös nestemäiset

Älykäs Dosetti osaa tarjoilla pitkäaikaislääkkeet, määräaikaiset lääkkeet ja tarvittaessa otettavat. Myös Marevan ja sekä muut annospusseihin soveltumattomat lääkkeet onnistuvat. Nestemäiset lääkkeet soveltuvat hyvin, kun kippoon asetetaan kansi.

Etähoitojärjestelmä

Etäyhteyden kautta voidaan seurata ja hallinnoida lääkkeiden ottoa ja tarjoilla lääkkeitä etäkomennoilla tarvittaessa. Laitteen tila näkyy hallintapaneelista reaaliajassa. Myös omaiset voivat saada tunnukset etähoitojärjestelmään.

Helppokäyttöinen - suuri vaikuttavuus

Lääkeannokset annetaan asiakkaalle tutuissa lääkekipoissa. Tämä johtaa siihen, että suuri osa, 60 – 70% kotihoidon asiakkaista kykenee ottamaan itsenäisesti lääkkeensä. Suuri asiakasmäärä johtaa suuriin hyötyihin kotihoidolle ja tuottaa ison joukon tyytyväisiä, itsenäisyydestään nauttivia asiakkaita.

Lääkkeen etätarjoilut

Etähoitojärjestelmän kautta voidaan tarjoilla asiakkaalle Älykkäässä Dosetissa oleva annos ja seurata, että asiakas on ottanut sen. Jos asiakas unohtaa ottaa tarjolla olevan lääkkeen, viedään se automaattisesti takaisin laitteen sisään. Laite lähettää hälytyksen. Hoitaja tai omainen voi etäkomennolla tuoda lääkkeen uudelleen asiakkaan saataville.

Lääkkeitten siirto lääkekippoihin

Lääkekippoihin voidaan panna lääkkeitä joko apteekkipakkauksista tai annospusseista. Tai molemmista joustavasti samaan kippoon.

Lääkkeitten siirto annospusseista

Annospusseista siirto tehdään pienikokoista lukijaa käyttäen (katso ylläoleva video), jolla luetaan annospussin tiedot Älykkään Dosetin muistiin. Kahden viikon annospussien lääkkeitten siirto kestää keskimäärin 8 minuuttia.

Sähkökatkot - akkuvarmennus

Sähkökatkoja varten akkuvarmennus pitää Älykkään Dosetin toiminnassa 24 tunnin ajan. Myös yhteys etähoitojärjestelmään toimii sähkökatkon aikana.

Lääkemuutokset tehokkaasti

Lääkemuutoksissa hoitaja ilmoittaa puhelimellaan tai tietokoneellaan, minkä päivien ja mitkä annokset (aamulääke/iltalääke …) vaativat muutosta. Älykäs Dosetti tuo järjestyksessä esiin kyseiset lääkekipot, hoitaja tekee muutoksen ja kuittaa painonapilla kipot laitteen sisään.

Teknisiä tietoja

Kapasiteetti 48 lääkeannosta kerralla.
Kaksi laitetta päällekkäin on 96 lääkeannosta
Langaton yhteys etähoitojärestelmään

  • Leveys 35,5 cm
  • syvyys 45,0 cm
  • korkeus 14,0 cm
  • Paino 7 kg

Lääkkeet matkaa varten

Matkaa varten saadaan lääkeannokset esiin. Myös haluttu määrä tarvittaessa otettavia ja määräaikaiset voidaan ottaa matkalle. Suositus on, että näihin kippoihin pannaan kannet.

Oikeat lääkkeet
Oikea annostus
Oikeaan aikaan

Onnistunut kotihoito

Älykäs Dosetti auttaa onnistumaan. Asiakkaalle itsenäisyyden iloa. Hoitajille enemmän vapautta ajankäyttöön.

Toimintakyvyn säilyttäminen

Oikein nautitut lääkkeet ja itsenäisyyden tunne tukevat toimintakykyä.

Lääketurvallisuus

Axitaren Älykäs Dosetti parantaa lääketurvallisuutta merkittävästi. Lääkkeet tarjoillaan tutussa ja helppokäyttöisessä lääkekupissa, josta suuri osa asiakkaista kykenee nauttimaan lääkkeensä.

Älykäs Dosetti tarjoilee vain yhden lääkeannoksen kerrallaan, joten riski lääkkeiden väärästä annostuksesta poistuu.

Älykkään Dosetin lukittuun lääkesäilöön on pääsy vain hoitajalla, joten lääkkeiden väärinkäytön vaaraa ei ole.

Nykyinen kipotuskäytäntö

Lääkeannospussit helpottavat merkittävästi kotihoidon työtä. Hoitohenkilökunta on laajasti todennut, että annospussit ovat usealle asiakkaalle vaikea ja riskialtis tapa itsenäiseen lääkkeen ottoon. Siksi hoitajat ”kipottavat” aamuisin lääkkeitä pusseista lääkekippoihin, joista asiakkaat sitten ottavat lääkkeet itse myöhemmin päivän aikana. Älykäs Dosetti vie tämän toimintamallin pidemmälle. Siirretään lääkkeet pusseista kerran kahdessa viikossa 8 minuutin työllä kippoihin ja Älykkään Dosetin sisään.

Kotihoidossa lääkkeet siirretään monessa paikassa lääkeannospusseista lääkekuppeihin.

SOVITAANKO ESITTELY?

Vieritä ylös

SOVI ESITTELY

Tulemme mielellämme esittelemään Teille Axitaren Älykkään Dosetin.

Yhteystiedot

Höyläämötie 18A, 4 krs. 00380 Helsinki
050 518 4800
info@axitare.fi

Axitaren Älykäs Dosetti lääkeautomaatin avulla koronaviruksen tartuntariski minimoidaan ja hoitajien riittävyys maksimoidaan. Lue tiedote >>