Tiimi

Jukka Penttinen

CEO

Dipl. ins., sarjayrittäjä, yli 25 vuoden ura yrittäjänä. Pioneeri palveluautomaation kehittäjänä ja toteuttajana ateriapalveluissa, erityisesti ikääntyneiden palveluissa. Yli 30 vuodenkokemus palvelujen johtamisesta yksityisellä sektorilla sekä muiden palveluksessa että perustamissaan yrityksissä.

Joel Saastamoinen

CTO

Dipl. ins, Aalto-yliopisto, monipuolinen kokemus mekatronisten laitteiden mekaniikan ja sulautetun elektroniikan suunnittelusta ja ohjelmoinnista, laitteiden rakentamisesta ja tuotantoon saattamisesta.

Marko Ilves

Palvelu- ja logistiikka-asiantuntija

Toiminut yli 20 vuotta yrittäjänä palvelu- ja kuljetustoiminnoissa. 17 vuoden kokemus ikääntyneiden ateriapalveluista. Toimii Axitaressa oman yritystoimensa ohessa.

Joonas Vihtonen

Logistiikka-asiantuntija

Yrittäjä palvelu- ja logistiikka-alalla. Toimii Axitaressa oman yritystoimensa ohessa.