Produkter

Axitare Ab utvecklar och erbjuder serviceteknologi och tjänster som stöder hemmaboende åldringar. Axitare är ett startup företag. Axitare börjar leverera och sälja sina produkter och tjänster efter sommarsäsongen år 2018.

Teamet har fått färdigt en unik serviceteknologi och ett fungerande servicekoncept. Dessa publiceras inom kort.

Ett 18 – månaders utvecklingssamarbete har gjorts i samband med Eksote som är landskapsförbundet Södra-Karelens social- och hälsovårdsorganisation. Eksote är en av de främsta experterna för hembaserade tjänster.

Axitare Ab ägs av fem privatpersoner.

Produktlansering inom kort