"Toiveitten täyttymys"

Älykäs Dosetti

Helppokäyttöisin ratkaisu kotihoidon lääkehoitoon

Eksotessa kehitetty. Tuottaa itsenäisyyden iloa asiakkaalle ja vapautta hoitajien ajankäyttöön.

"Lääketurvallisuus on parantunut. Kustannustehokkuutemme on parantunut."
Taina Jaako
Hoivajohtaja, Eksote

Videolla Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hoivajohtaja Taina Jaako kertoo Eksoten ja Axitaren yhteistyöstä.

Älykäs Dosetti

TOIMINNAN PERIAATTEET

Kotiin vuokrataan lääkeautomaatti, jonka nimi on Älykäs Dosetti. Asiakas saa siitä oikeaan aikaan lääkeannoksensa. Jotta itsenäinen lääkkeen nauttiminen olisi helppoa ja lääketurvallista, antaa Älykäs Dosetti lääkkeet tutuissa lääkekipoissa. Näitä asiakkaan on helppo käsitellä. Lääkekippo tulee automaattisesti esiin ja laite ilmoittaa siitä puheella ja valaisemalla kipon. Älykkäällä Dosetilla voidaan palvella asiakasta erityyppisillä lääkkeillä; jatkuvasti otettavilla, määräaikaisilla ja tarvittaessa otettavilla. Myös nestemäisten palvelu onnistuu. Kokonaisuuteen kuuluu etähoitojärjestelmä, jossa kaikki lääketiedot ja käyttötiedot säilytetään, ja jota hoitajat ja omaiset käyttävät Internetin kautta. Älykäs Dosetti lähettää hälytykset unohtuneista lääkkeistä. Unohtunut lääke voidaan tuoda asiakkaalle uudelleen etäkomennolla. Samoin etäkomennoilla voidaan tarjoilla esimerkiksi tarvittaessa otettavia lääkkeitä. Yleisesti; mikä tahansa lääkeannos laitteessa voidaan tarjoilla etäkomennoilla milloin tahansa asiakkaalle.

HYÖDYT

Kotihoito saa suuren vaikuttavuuden hoitajien työn suunnitteluun, koska suuri osa asiakkaista (60% – 70%) kykenee itse ottamaan lääkkeensä. Asiakkaat saavat itsenäisyyttä omaan elämäänsä. Lääketurvallisuus paranee. Asiakkaitten toimintakyky säilyy tai paranee, kun lääkkeitten nauttiminen tapahtuu hoitosuunnitelman mukaan.

LÄÄKKEITTEN TÄYTTÄMINEN

Lääkkeet tulevat joko annosjakelun kautta tai apteekkipakkauksissa. Täyttämisen yhteydessä hoitaja voi valita, yhdistääkö hän samaan kippoon annospussin ja apteekkipakkauksen lääkkeet vai pitää ne eri kipoissa. Annospussien lääkkeet siirretään pientä lukulaitetta käyttäen pusseista kippoihin. Tähän kuluu keskimäärin 8 minuuttia työtä kerran kahdessa viikossa.

OMAISET MUKAAN

Omaisille on etähoitojärjestelmässä yksinkertainen käyttötapa lääkkeitten hallintaan ja Älykkään Dosetin täyttämiseen. Omaiset voivat myös ottaa vastuuta unohtuneen lääkkeen hälytysten vastaanottamisesta. Asiakas ja hänen omaisensa voivat yhdessä täyttää Älykkään Dosetin. Näin asiakas saa olla enemmän aktiivisesti mukana omassa lääkehoidossaan.

Älykkään Dosetin käyttäjiä

Mitä asiakkaamme sanovat?

Älykäs Dosetti muistuttaa lääkkeiden otosta ja ei ole koskaan jäänyt enää lääkkeet ottamatta.
Kotihoidon asiakas
Voin olla täysin huoleton, että äiti saa ne lääkkeet mitä hän tarvitsee ja ajallaan.
Omainen

Kehitetty yhteistyössä Eksoten kanssa

OPI LISÄÄ TULEVAISUUDEN LÄÄKEHOIDOSTA

Kerromme mielellämme enemmän ja järjestämme esittelytilaisuuden teillä.

SOVI ESITTELY

Tulemme mielellämme esittelemään Teille Axitaren Älykkään Dosetin.

Yhteystiedot